Demo 1

Hodina v 5. třídě

Cílem hodiny je procvičit práci s pojmy obvod a obsah. Hodina má  být zaměřena na aktivaci žákovských znalostí a zpřesňování jejich chápání pojmu obvod a obsah tak, aby byli schopni je používat při řešení úkolů z běžného života.

Cílem je přecházet od konkrétních zkušeností  žáků (tematická vrstva) ke správnému uchopení klíčových pojmů (konceptová vrstva), aby je pak žáci byli schopni použít při řešení životních situací (kompetenční vrstva)

Metodika 3A 

Pro porozumění žákovským prekonceptům (předporozumění v pojmech vycházejících z jejich osobní zkušenosti) je důležitý dostatečný čas na evokaci myšlenek a na to, aby žáci dokázali svoje myšlenky zformulovat.

Tomu může napomáhat dostatek času na diskusi se spolužáky (link video  S1430008, čas 2:40) a  různé metody organizace žákovské diskuse (link video S1430008 čas 5:59, video S1430010, čas 0:58)


Spustit webcast

Kliknutím na ikonu spustíte webcastingové vysílání.