Kontakt
prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc. (hlavní řešitel)

Katedra pedagogiky a psychologie, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Doc. PaedDr. Monika Černá, Ph.D.

Institut výzkumu školního vzdělávání, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita

Doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D.

Katedra pedagogiky a psychologie, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Prof. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D.

Institut výzkumu školního vzdělávání, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita

Mgr. Klára Kováčová

Katedra pedagogiky a psychologie, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Doc. Mgr. Petr Najvar, Ph.D.

Institut výzkumu školního vzdělávání, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita

PhDr. Jan Petr, Ph.D.

Katedra biologie, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

PhDr. Miloš Prokýšek, Ph.D.

Ústav aplikované informatiky, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Mgr. Lukáš Rokos, Ph.D.

Katedra biologie, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

RNDr. Libuše Samková, Ph.D.

Katedra matematiky, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Doc. PaedDr. Radka Závodská, Ph.D.

Katedra biologie, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

PhDr. Iva Žlábková, Ph.D.

Katedra pedagogiky a psychologie, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích